Legal

Índex

Introducció

A Números Gratuïts volem respectar al màxim la normativa legal i la legislació, tant en matèria audiovisual com en drets d'autor, llibertat d'expressió, dret a la dignitat i a la privadesa, així com en matèria de protecció de dades. Per tot això, des de Números Gratuïts informem del següent:

Tot aquell internauta que faci ús d'aquesta web es convertirà en usuari i, per tant, accepta les condicions d'aquest avís legal. Números Gratuïts permet a qualsevol usuari l'ús d'aquest web de manera lliure i gratuïta, sempre reconeixent el propi usuari ser responsable de l'ús, així com comprometre's a utilitzar el web de conformitat amb la llei, atenent aquest avís legal. El mer fet de consultar aquesta web confereix al visitant estatus d'usuari i es dóna per fet conèixer les normes legals d'aquesta web. Si qualsevol usuari no estigués d'acord amb les normes exposades aquí hauria d'abandonar aquesta web.

1. Presentació del lloc

Números Gratuïts és un lloc que ofereix els seus serveis d'informació a la regió de parla catalana, principalment a Catalunya, encara que existeix multitud d'informació que abasta i s'estén per tota la geografia d'Espanya, com informació relacionada amb empreses o entitats de caire nacional o internacional.

Números Gratuïts es regeix per la llei espanyola, sense perjudici de les lleis que puguin interrelacionar-se a nivell europeu.

2. Condicions generals d'ús del lloc i dels serveis oferts

L'ús del lloc www.numerosgratuits.info implica l'acceptació plena de les condicions generals d'ús que es descriuen a continuació. Aquestes condicions d'ús podran ser modificades o complementades en qualsevol moment.

Normalment, els usuaris poden accedir a aquest lloc en qualsevol moment. No obstant això, una interrupció per motius de manteniment tècnic pot ser decidida pel webmaster, que després s'esforçarà per comunicar prèviament als usuaris les dates i hores de la intervenció. El lloc web www.numerosgratuits.info s'actualitza regularment pel webmaster. De la mateixa manera, els avisos legals poden ser modificats en qualsevol moment: no obstant això, són vinculants per a l'usuari que està convidat a consultar-los el més sovint possible per llegir-los.

Els continguts d'aquesta web volen respectar la moralitat i la comunicació d'informació pública de manera lliure, segura i amb respecte. Tots aquells comentaris o informació recollida en aquesta web que atemptin contra la dignitat, el prestigi o calumnien o injurien de manera desproporcionada seran eliminats.

Números Gratuïts no es responsabilitza dels continguts, ni comentaris, ni de la informació facilitada pels internautes recollida en aquesta web, així com de les publicacions amb informació, dades o obres de domini públic.

Números Gratuïts no és responsable pel que vostè pogués fer amb la informació i links (enllaços) d'aquest lloc web.

L'ús d'aquest web és personal i no comercial. No esteu autoritzat a modificar, copiar, distribuir, transmetre, divulgar, utilitzar, reproduir, publicar, llicenciar, cedir, vendre ni crear treballs derivats a partir de la informació, el programari, els productes o els serveis que pugueu obtenir d'aquesta web que estiguin sota llicència d'ús, drets d'autor o similars. Tot contingut lliure de llicències i drets es pot utilitzar de manera lliure. Així mateix, s'informa a l'usuari que mentre accedeixi a aquesta web se li podrà presentar publicitat, propaganda, ofertes, descomptes, promocions, enquestes… sense cap obligació per part seva de consumir o contractar els serveis o productes presentats. Cap dir que aquesta web gratuïta es pot autofinançar d'aquests serveis.

Números Gratuïts és un portal web que vol facilitar la interacció i la informació directa, simple, fiable, de qualitat i veraç. Per tant, www.numerosgratuits.info és un web dedicat i enfocat únicament a exposar informació pública, considerant-se un portal informatiu, sense prestar cap servei associat o cap altre aspecte o gestió. Per tant, el dret a la informació i el dret a la llibertat d'expressió són les màximes en aquest portal.

Números Gratuïts no es responsabilitza de l'ús de la web per part de menors, tot i que no es disposa de cap material únicament apte per a adults, però la impossibilitat de garantir aquest aspecte (derivat de la gran quantitat d'informació aportada) declina tota responsabilitat. Cal indicar que els menors poden utilitzar www.numerosgratuits.info, ja que aquest web no disposa de material no apte per a menors, tot i que recomanem que l'ús d'aquest web es faci en presència d'adults o tutors legals. El webmaster d'aquest web realitza constantment supervisió dels continguts, eliminant immediatament qualsevol que pugui infringir alguna de les condicions d'aquest web presents en aquest avís legal. Per informar de contingut no adequat podeu comunicar-ho mitjançant l'email de contacte als administradors de la web.

Números Gratuïts no es responsabilitza de qualsevol dany ocasionat pel mal ús de la web, ja sigui en format programari o maquinari, inclusió d'arxius corruptes, virus, troians, cucs. .. que no tinguin relació directa amb aquesta web i siguin objecte d'afectació pel mer fet de realitzar navegació web.

Números Gratuïts està gestionada i allotjada en serveis d'allotjament de pagament, reconeixent-se que la seguretat de la navegació i accés a les dades correspon al prestatari de l'allotjament, el qual ho garanteix segons garanties d'ús.

Vostè està conforme a no dur a terme cap de les actuacions indicades a continuació:

 • Incloure, distribuir o altrament publicar en aquesta web qualsevol missatge, dades, informació, texts o altres materials que sigui il·lícit, que constitueixi libel, difamatori, obscè, pornogràfic, indecent , lasciu, que sotmeti a assetjament, amenaçador, nociu, invasiu de la privadesa o drets de publicitat, contrari als drets d'honor o imatge, abusiu, incisiu o d'una altra manera qüestionable.
 • Incloure, inserir, editar o altrament publicar en aquesta web comentaris relacionats amb el contingut, que presenten informació, dades o altres elements que no respectin la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD); així mateix vostè és responsable dels comentaris que pugui publicar en aquesta web, sigui de manera anònima o baix perfil (tot comentari que no respecti aquest punt serà suprimit. Aplicable al punt anterior i següents).
 • Incloure o transmetre qualsevol contingut que constitueixi o inciti a un delicte, infringeixi els drets de qualsevol part o que altrament generi responsabilitat o infringeixi qualsevol llei local, estatal, nacional o internacional .
 • Incloure o transmetre qualsevol contingut que pugui infringir qualsevol patent, marca, secret comercial, dret d'autor o un altre dret de propietat industrial o intel·lectual de qualsevol lloc. En incloure qualsevol contingut, vostè manifesta i garanteix que ostenta el dret a distribuir i reproduir aquest contingut.
 • Suplantar qualsevol persona o entitat o induir a equívoc sobre la seva afiliació amb una persona o entitat; i de qualsevol manera contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de l'ordenament jurídic.
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, pornogràfiques o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o al ordre públic.
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats a l'ordre públic.
 • Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
 • Indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Sigueu falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de manera que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant.
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.
 • Violin els secrets empresarials de tercers.
 • Sigueu contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones.
 • Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.
 • Constitueixin, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial.
 • Provoquin per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.) dificultats en el funcionament normal del servei.

El responsable d'aquest portal web no es fa responsable d'una pèrdua hipotètica de dades, independentment de la seva causa. Números Gratuïts no es fa responsable del contingut recopilat i publicat en aquesta web, ja que en ser de caràcter gratuït no se'n garanteix el manteniment. Cal indicar que la filosofia d'aquesta web és mantenir de manera il·limitada el material publicat, fent còpies de seguretat per mantenir tota la informació en línia, sense que això estigui subjecte a obligació per part del prestatari del portal web.

Podrem investigar qualsevol infracció informada de les seves polítiques o queixes i adoptar qualsevol actuació adequada que consideri oportuna. Aquesta actuació podrà incloure, però no estarà limitada a l'emissió d'advertiments, la suspensió o cancel·lació del servei, i/o la retirada del contingut inclòs. Ens reservem el dret de retirar, visualitzar o editar qualsevol contingut que infringeixi aquestes estipulacions o que sigui qüestionable de qualsevol altra manera. També ens reservem el dret a informar de qualsevol activitat que sospiti infringeixi qualsevol llei o norma als funcionaris o reguladors.

Números Gratuïts no acceptarà enllaços de tercers que no respectin les condicions del present avís legal. Tampoc no es permet l'ús d'aquest web per a fins no legals o que no respectin les condicions de l'avís legal.

Números Gratuïts es reserva el dret a modificar els termes, condicions i comunicacions en base als quals s'ofereix aquest web. Així mateix, es reserva el dret de suprimir el servei per motius de manteniment, reparació de programari, actualització o migració de la web. Números Gratuïts té el dret complet i exclusiu de poder finalitzar el servei i eliminar la web, així com tot el material publicat, sense cap mena de repercussió o greuge.

Per a la resolució de problemes o dubtes relacionats amb la web, consultes d'informació, sol·licitar incloure publicitat… si us plau, poseu-vos en contacte amb el webmaster mitjançant l'adreça electrònica següent: info@numerosgratuits.info

3. Descripció dels serveis prestats

El lloc www.numerosgratuits.info pretén oferir informació de contacte i telefònica d'empreses, serveis, institucions, negocis... Números Gratuïts vol proporcionar informació clara i precisa, on qualsevol usuari pugui estar informat de multitud de dades de contacte, direccions i números de telèfon de contacte, amb recàrrec i sense recàrrec, a part d'altres dades que s'oferiran en relació a la publicitat i possibilitats per part del titular d'aquestes dades. No obstant això, Números Gratuïts no es fa responsable de les omissions, inexactituds i deficiències en l'actualització, ja sigui degudes a ella mateixa o a tercers socis o usuaris del lloc que proporciona aquesta informació.

Tota la informació indicada al lloc www.numerosgratuits.info es dóna només a efectes informatius, i està subjecta a canvis. A més, la informació del lloc www.numerosgratuits.info no és exhaustiva. Es poden donar modificacions constants des de que es van posar en línia.

Cal indicar que tota la informació publicada en www.numerosgratuits.info ha estat obtinguda de registres públics, així com de la informació facilitada per les pròpies empreses o serveis, sigui des de les seves pròpies webs, publicacions, blogs, revistes, diaris oficials, anuncis, edicions... No hi ha cap informació publicada que no sigui pública.

4. Limitacions contractuals a les dades tècniques

El lloc www.numerosgratuits.info utilitza tecnologia JavaScript i llenguatge HTML i CSS.

El lloc web no es fa responsable dels danys materials relacionats amb l'ús del lloc. A més, l'usuari del lloc es compromet a accedir al lloc utilitzant equips recents, que no continguin virus i amb un navegador de darrera generació actualitzada.

5. Propietat intel·lectual i falsificacions

Números Gratuïts i els seus administradors són propietaris dels drets de propietat intel·lectual o tenen els drets d'ús en tots els elements accessibles al lloc, en particular textos, imatges, gràfics, logotip (els logotips de l'empresa tenen els drets reservats), icones, sons, programari... Qualsevol acció queda prohibida, com són la reproducció, representació, modificació, publicació, adaptació de la totalitat o part dels elements del lloc, sigui quin sigui el mitjà o procés utilitzat, sense l'autorització prèvia per escrit dels administrador/s.

Per poder fer ús dels logotips de les empreses s'ha de demanar autorització a cada empresa, Números Gratuïts no té els drets sobre cap logotip.

Números Gratuïts només utilitza els logotips de les empreses de manera informativa, sense cap interès econòmic o publicitari, sempre respectant la normativa legal i les lleis de drets d'autor i propietat intel·lectual.

No obstant això, Números Gratuïts ofereix la possibilitat d'utilitzar els seus elements d'acord amb les disposicions recollides sota els drets de propietat intel·lectual de Creative Commons.

Qualsevol explotació no autoritzada del lloc o de qualsevol dels elements que conté del lloc es considerarà constitutiva d'una infracció i es perseguirà d'acord amb el que disposa les lleis de protecció de la propietat intel·lectual.

Números Gratuïts és propietari dels dominis numerosgratuits.info, numerosgratuits.com i numerosgratuits.cat. Ningú podrà fer ús d'aquests dominis sense l'autorització expressa i per escrit del propietari dels dominis. L'ús sense autorització representarà un delicte que serà denunciat a les autoritats competents.

6. Limitacions de responsabilitat

Els propietaris del lloc no poden ser considerats responsables dels danys directes o indirectes causats a l'equip de l'usuari en accedir al lloc, i derivats de la ús d'equips que no compleixin les especificacions indicades en el punt 4, o per l'aparició d'un error o incompatibilitat. Els propietaris del lloc tampoc es poden fer responsables dels danys indirectes (com ara la pèrdua de mercat) derivats de l'ús del lloc www.numerosgratuits.info. Els espais interactius (possibilitat de fer preguntes a l'àrea de contacte) estan disponibles per als usuaris.

Números Gratuïts es reserva el dret d'esborrar, sense avís previ, qualsevol contingut publicat en aquest espai que contravingui la legislació aplicable a Espanya, en particular la disposicions relatives a la protecció de dades. Si s'escau, els titulars del lloc també es reserven el dret a exigir a l'usuari responsabilitat civil i/o penal, especialment en cas de missatges de caràcter racista, ofensiu, difamatori o pornogràfic, sigui quin sigui el mitjà utilitzat (text, fotografia, etc.).

A més, a cada publicació del lloc pot haver-hi (de caràcter opcional per part del editors) un espai interactiu reservat per posar comentaris, opinions, missatges, crítiques... A l'espai reservat per als comentaris, Números Gratuïts fa un treball constant per auditar i supervisar cada comentari i missatge. Quan un comentari o missatge vulnera els drets de persones o empreses, com, per exemple, missatges crítics o de desprestigi, vulnerant la veritat, ofensius, invasió de la privadesa o presumptes intents de perdre prestigi, Números Gratuïts pot eliminar, censurar o modificar parcialment, o simplement informar de correu brossa.

7. Gestió de dades personals

A Espanya, les dades personals estan especialment protegides per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Totes Personals i Garantia dels Drets Digitals. En utilitzar el lloc www.numerosgratuits.info, es poden recollir: l'URL dels enllaços a través dels quals l'usuari ha accedit al lloc www.numerosgratuits.info, l'ISP de l'usuari i/o el protocol d'Internet de l'usuari (adreça IP). En qualsevol cas, Números Gratuïts només recull informació personal relativa a l'usuari a efectes de determinats serveis oferts pel lloc www.numerosgratuits.info. L'usuari proporciona aquesta informació amb ple coneixement dels fets, sobretot quan ell mateix els aporta (per exemple, quan es posa en contacte per email amb els administradors del lloc web).

D'acord amb el que estableix la normativa legal relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, qualsevol usuari té dret d'accés, rectificació i oposició a les dades personals que els concerneixen, mitjançant la sol·licitud escrita i signada, acompanyada d'una còpia del document d'identitat amb signatura del titular del document, especificant l'adreça a la qual s'ha de respondre.

No es publica cap informació personal de l'usuari del lloc www.numerosgratuits.info sense el coneixement de l'usuari, intercanviada, transferida, cedida o venuda en qualsevol mitjà a tercers. Només la hipòtesi de la recompra de Números Gratuïts i els seus drets permetria la transmissió d'aquesta informació al possible comprador que al seu torn estaria obligat a la mateixa obligació de conservació i modificació de les dades respecte a l'usuari del lloc www.numerosgratuits.info. El lloc no està declarat a cap registre perquè no recull informació personal de cap mena.

Les bases de dades estan protegides per les disposicions relatives a la normativa legal de protecció de bases de dades. Cal indicar que al no recopilar informació de caràcter personal no hi ha obligació legal d'assegurar les dades, encara que Números Gratuïts abona un servei extern que garanteix la custòdia efectiva i segura de les dades.

Dades de contacte responsable del tractament de dades

Pot contactar amb el responsable de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic info@numerosgratuits.info, per fer les consultes o demanar la informació que necessiti sobre el tractament de les seves dades personals.

Finalitats del tractament

A Números Gratuïts recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

 • Contacte i sol·licituds d'actualització/modificació de la informació - Altes de noves publicacions

Atendre a les sol·licituds d'actualització/modificació de la informació i a les sol·licituds d'altes de noves publicacions al portal web. També respondre a consultes fetes pels usuaris. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d'actualització/modificació de la informació, a les altes noves i a les consultes, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos, les dades seran suprimides. Cal indicar que les dades recopilades són les mínimes i no afecten a aspectes que puguin englobar dades personals d'essencial protecció, ni dades identificatives, fiscals, econòmiques o d'altre tipus. Per atendre a aquestes sol·licituds s'han creat diversos formularis online a tal efecte, així com posar a disposició dels usuaris el correu electrònic info@numerosgratuits.info per a comunicar-se amb els responsables del portal web.

La base jurídica del tractament d'aquestes dades és el consentiment de l’usuari (acceptació prèvia indicada clarament en el formulari de contacte).

 • Amb qui compartim les dades personals?

Les dades no es comuniquen ni es comparteixen amb tercers. Cal indicar que en cas d'enregistrar dades de caràcter personal aquestes dades resten emmagatzemades en proveïdors de comunicacions electròniques o hosting sota la seva responsabilitat de custòdia i obligacions legals establertes per contracte.

Únicament es compartiran les dades enregistrades en Números Gratuïts (dades de caràcter personal) en cas que les autoritats administratives o judicials en facin requeriment per escrit, sempre sota el respecte i compliment de les obligacions legals.

 • Dades de menors

Els menors de 14 anys només poden utilitzar el nostre portal si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables. Cal indicar que en Números Gratuïts no existeixen dades , informació, imatges, vídeos, comentaris... catalogats per a majors de 18 anys.

 • Drets

Pot exercir els teus drets ARCO: accés, rectificació, cancel·lació i oposició seguint allò establert en la normativa vigent posant-se en contacte mitjançant el correu electrònic info@numerosgratuits.info.

També, en els tractaments que tinguin com a base jurídica el teu consentiment, tens dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèviament a la seva retirada.

8. Enllaços d'hipertext i cookies

El lloc www.numerosgratuits.info conté un cert nombre d'enllaços d'hipertext a altres llocs, els quals queden assignats com no follow (no seguir) per tal de no afectar al link juice (autoritat de l'enllaç) o al SEO (Search Engine Optimization, "optimizació per als motors de recerca", en català). No obstant això, els propietaris del lloc no tenen la possibilitat de verificar el contingut dels llocs visitats, i per tant no assumiran cap responsabilitat per això. Quan visualitzeu el nostre lloc www.numerosgratuits.info, les cookies (o galetes) es col·loquen al vostre ordinador, mòbil o tauleta. Aquesta pàgina permet entendre millor què són i com funcionen les cookies, així com configurar-les: Política de cookies

9. Google Analytics

Aquesta pàgina web pot utilitzar Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal del qual és el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia) , CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús dInternet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la vostra adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

Podeu rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador, però, heu de saber que si ho fa pot ser que no pugui fer servir la plena funcionabilitat d'aquest website.

En utilitzar aquest lloc web Vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.

Números Gratuïts no emmagatzema cap dada personal referent a les cookies de seguiment o analítiques, anonimitzant tota dada, galeta o IP que interactua amb Números Gratuïts mitjançant la funció "AnonymizeIP" (gatg).

10. Cookies de publicitat o seguiment

Aquestes galetes s'utilitzen per mostrar anuncis que poden ser rellevants per a vostè i els seus interessos. També s'utilitzen per limitar el nombre de vegades que veieu un anunci i per ajudar a mesurar l'efectivitat de la campanya publicitària.

Les instal·len les nostres empreses associades de la xarxa publicitària i ajuden a finançar la nostra inversió en els llocs web, perquè així puguem mantenir els nostres preus al més baixos possible. També es poden utilitzar per mostrar anuncis rellevants en altres llocs web que visiteu.

Les galetes que instal·len poden canviar d'un moment a un altre, així que en lloc de fer un llistat, identifiquem les pròpies companyies. Inhabilitar les galetes: Si no esteu d'acord amb el nostre ús de les galetes, podeu realitzar accions per desactivar la vostra instal·lació, a més de canviar la configuració del vostre navegador per bloquejar certs tipus de galetes. Per obtenir informació detallada sobre com fer-ho, consulteu la informació d'ajuda del vostre navegador, o per veure un resum dels navegadors més comuns, visiteu:

http ://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies http ://www.aboutcookies.org/

11. Google Adsense / Altres empreses de gestió publicitària

Google, com a proveïdor associat, utilitza cookies per publicar anuncis en aquest lloc web. Els usuaris poden inhabilitar l'ús de la galeta de DART mitjançant l'anunci de Google i accedint a la política de privadesa de la xarxa de contingut. Google utilitza empreses publicitàries associades per publicar anuncis quan visiteu el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses usin la informació que obtenen de les vostres visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el vostre nom, adreça, adreça de correu electrònic o número de telèfon) per oferir-vos anuncis sobre productes i serveis que us resultin d'interès. Si voleu obtenir més informació sobre aquesta pràctica i conèixer les vostres opcions per impedir que aquestes empreses usin aquesta informació, feu clic aquí.

Números Gratuïts podrà fer ús del servei d'altres empreses de gestió publicitària, respectant igualment el concernent a la protecció de dades i les condicions del servei de Google Adsense.

12. Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic d'Espanya, a continuació s'exposen les dades identificatius del propietari de la web i/o administradors: titular i webmaster NG Team; NIF 04AE63124; localitat/província CP 17450 Hostalric, Girona, Catalunya (Espanya); contacte mitjançant correu electrònic a l'adreça: info@numerosgratuits. info | Hospedatge web: IONOS Cloud S.L.U., Apartat de Correus 40.143, 28080 Madrid (Espanya).

13. Llei aplicable i atribució de la jurisdicció

Qualsevol controvèrsia relacionada amb l'ús del lloc www.numerosgratuits.info està subjecta a la llei espanyola. Però, gràcies a la residència dels propietaris l'atribució es pot cedir, o simplement sotmetre's completament als tribunals de Catalunya en cas de litigi amb els propietaris/creador/webmaster del lloc. En tot cas s'aplicarà la llei que es determini tenint present la informació d'aquest avís legal, sotmesa a la legislació espanyola o europea a tal efecte.

14. Les principals lleis afectades

Espanya :

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

15. Exoneració de responsabilitat

Números Gratuïts no és una web d'informació genèrica, sinó una web d'informació completament enfocada a dades de contacte d'empreses i serveis, no oferint cap altre servei. Números Gratuïts no realitza cap servei, ni assessoria, ni té cap relació amb empreses, negocis, centres o institucions.

Números Gratuïts no es responsabilitza de l'ús de la informació publicada ni de la interpretació que li pugui donar l'usuari, tal com es desprèn de la informació legal i de l'avís a aquest efecte.


Tingueu en compte que tot el material presentat al lloc està lliure de drets d'autor (qualsevol infracció d'aquest dret s'ha de comunicar a l'administrador web), utilitzant com a fonts d'icones imatges i fotografies els portals Flaticon www.flaticon.com, Freepik www.freepik.es i Pixabay www.pixabay.com, així com el que s'indica en alguns peu de pàgina sobre els drets de propietat de Creative Commons (única entitat de protecció de la propietat intel·lectual gestionada per Números Gratuïts). Cal tenir en compte que si hi ha una protecció efectiva dels drets d'autor, el mateix autor cedeix aquests drets a Números Gratuïts amb els únics efectes de la publicació i distribució a Internet.

Tornar a l´inici