Prefixos telefònics

Índex

Coneix els tipus de numeració telefònica a Espanya

A Espanya, com a la gran majoria de països, hi ha diferents numeracions amb prefixos diversos. Aquests prefixos determinaran el cost final de la trucada, així com facilitaran poder identificar on s'anomena (particular, empresa, servei d'atenció, servei de tarifació addicional...). Creiem interessant fer un resumit article sobre aquests prefixos, ja que hem observat que no és un tema molt conegut ni tractat a Internet, malgrat la importància per a les nostres butxaques.

Aquesta publicació fa un repàs sobre aquests prefixos, indicant-ne la despesa aproximada sempre des de xarxa fixa, ja que des de telefonia mòbil pot variar considerablement i ser molt superior, depenent de les tarifes contractades.

A part de fer incís en els prefixos per cost, també parlarem dels prefixos provincials a Espanya, és a dir, dels diferents prefixos que acompanyen als números de telèfons segons la província a la qual volem trucar. A Catalunya tenim 4 províncies i és fàcil saber-ne els prefixos: 93 Barcelona, 972 Girona, 977 per Tarragona i 973 per les terres lleidatanes. Però creiem important conèixer, o al menys tenir informació de primera mà, de tots els prefixos telefònics a Espanya, informació molt útil si volem trucar a fora de Catalunya o volem saber des d'on ens han trucat.

Prefixos començats el 800 i 900

En marcar aquests prefixos podem estar tranquils, ja que les trucades seran completament gratuïtes per a qui truca. El cost de la trucada l'assumeix íntegrament el propietari de la línia (principalment empreses i números d'atenció al client, especialment queixes, reclamacions, atenció tècnica...).

Prefixos començats el 901

Aquest prefix determina que el cost de les trucades és compartit entre el que truca i el que rep la trucada (des de números fixos). Si es fa la trucada des d'un telèfon mòbil, cal saber que el cost de la trucada pot ser molt superior al preu normal d'una trucada a un altre mòbil. Tot i això, aquests prefixos són molt menys cars que els telèfons de tarifació addicional. Aquest prefix se sol utilitzar per empreses amb gran volum de trucades, ja que el servei es gestiona per teleoperadors/es o empreses associades i l'usuari paga una part de la despesa.

Aquests prefixos es divideixen en dos nivells:

Nivell 1: 901 seguit d'1, 2 o 3. El cost de la trucada des de fix és aproximadament el 50% del d'una trucada a fix nacional.
Nivell 2: 901 seguit de 5. El cost des de fix és una mica més elevat al preu d'una trucada provincial, amb un cost d'establiment de trucada inferior, això sí.

Prefixos començats el 902

Cal assenyalar que aquest prefix, dels més coneguts per ser de tarifació addicional, no repercuteix tan considerablement a les butxaques del que truca. Aquest prefix es va crear amb la finalitat que les empreses que prestaven serveis d'atenció al client cobressin un cert cost a les trucades que provenien de fora de la província (des de telèfons fixos), però a la llarga s'ha consolidat a tot el territori. Principalment, els prefixos 902 tenen l'avantatge per a les empreses que és un nombre invariable, per més que variïn o modifiquin els números de telèfon de l'empresa (poden canviar un 91/93, però el 902 no variarà). El cost de la trucada està condicionat per la tarifa (sempre a disposició de la persona que truca), ja que cada empresa pot cobrar preus diversos (com trucades interprovincials, de tarifació addicional...). Trucar des de telèfons mòbils té un cost molt superior a trucar des de telèfon fix. Estàs trucades, des de fix o mòbil, sempre tindran un cost.

Aquests prefixos es divideixen en dos nivells:

Nivell 1: 902 seguit d'1, 2, 3 o 4. El cost de la trucada des de fix serà igual a una trucada nacional, però amb una càrrega de l'establiment de trucada inferior. És a dir, els números 9021... 9022... 9023... i 9024... no tindran un cost elevat, tot i creure que en començar per 902 serà costós.
Nivell 2: 902 seguit de 07. Com en el cas del 9015, el 90207 tindrà un cost de trucada des de fix superior a una trucada provincial (el preu dependrà de l'empresa prestatària del servei i la titular de la línia), amb un cost per establiment inferior també. Així, els 90207 seran més cars que els 902, però lleugerament, encara que cal indicar que el propi prefix 902 tenen un cost superior al 901.

Prefixos començats el 905

Aquest prefix és el considerat de major cost, principalment a causa de les activitats amb què està associat: lleure, serveis Premium, vidència, màrqueting, jocs i apostes, sorteigs, votacions programes tv... Aquest prefix gestiona el denominat 'servei de trucades massives', que en trucar creen un sobrecost que oscil·la entre 0,15 € i 0,63 € per minut. Els 905 s'encarreguen de canalitzar grans fluxos de trucades telefòniques produïdes en un curt interval de temps, comptabilitzant-les, raó per la qual aquests prefixos sempre estan gestionats per empreses especialitzades. Cal indicar que no costa el mateix un 905 seguit d'un número 1 que d'un 5 o un 4. Des del 13 de desembre de desembre de 2008, una resolució del Ministeri d'Indústria va incloure el prefix 905 dins de la categoria de tarifació addicional (vegeu el contingut relacionat) pel que va passar a regir-se per la seva normativa específica.

Aquests prefixos es divideixen en dos nivells:

Nivell 1: 905 seguit de 1. Cost associat a telefonia fixa sobre els 0'30€ aprox. per trucada. No hi ha benefici econòmic per a l'empresa que rep la trucada.
Nivell 2: 905 seguit de 2 i 7. Seguit de 2 es fa servir per a entreteniment i usos professionals, amb un cost des de fix de 0'30€ aprox. per establiment de trucada més un benefici de 0'20€ aprox. per a l'empresa que gestiona el número després dels primers onze segons* de durada de la trucada. Seguit de 7 és per a televot (vot per telèfon), amb un cost des de fix de 0'50€ per trucada, amb 0'20€ de benefici per a l'empresa que gestiona el número des del primer segon de trucada.
Nivell 3: 905 seguit de 4, 5 i 8. Seguit de 4 també s'utilitza per a entreteniment i usos professionals, té un cost des de fix de 0'30€ per establiment de trucada, al que cal sumar-hi 0'90€ de benefici per a l'empresa titular del número després dels onze primers segons de trucada. Seguit de 8 tornem a tenir el televot, però aquesta vegada amb un cost des de fix de 1'20€, amb 0'90€ de benefici per a l'empresa que gestiona el número des del primer segon.

* Els onze segons no es comptabilitzen ja que són els necessaris indicats per la normativa per informar del cost del servei.

Prefixos començats per 80x

Prefix de tarifació addicional associat, el 803 gestiona serveis per a adults (contactes eròtics, pornografia...); el 806 entreteniment i esoterisme (tarot, concursos de TV, ràdio...), el prefix 807 tracta serveis professionals determinats (psicòlegs, metges, psiquiatres, tècnics en línia...). Cal indicar que els preus des de fix i mòbil són molt diferents, modificant-se també les
tarifes, determinades per cada empresa prestatària dels serveis, sempre atenent la normativa a aquest efecte. Aquest prefix també està dividit en nivells, tot i que els nivells 1 i 2 no estan estesos pel benefici reduït que aporten. El nivell 3 (els 80x seguit de 4 i 5) és el més utilitzat, principalment per ser els que més benefici poden aportar, i en ser els prefixos més fàcils de contractar i gestionar, ja que els nivells superiors han de ser preactivats i tenen un cost addicional de gestió, raó per la qual no solen ser gaire utilitzats.

Prefixos començats per 907

Prefix de tarifació addicional centrat exclusivament en l'accés a Internet amb tarifa addicional prestat per les empreses de telefonia i dades. No utilitzat per a trucades.

Prefixos començats el 908

Prefix, com l'anterior 907, destinat exclusivament a l'accés a Internet, el cost de facturació gestionat per l'empresa de serveis de telefonia i les dades que aporta l'accés.

Prefixos començats el 909

Com que els dos prefixos anteriors aquest és un altre prefix per a l'accés a Internet, no l'operador d'accés no el factura, considerat dins d'una tarifa plana o Adsl (sense cost per servei). Es podria considerar un prefix d'accés a Internet sense cap cost addicional.

Prefixos telefònics provincials a Espanya

A continuació es presenta una llista completa de tots els prefixos telefònics provincials a Espanya, dividits alfabèticament per províncies:

 • Àlaba 945 / 845
 • Alacant 965, 966 i 967 / 865, 866 i 867
 • Albacete 967 / 867
 • Almeria 950 / 850
 • Astúries 984 i 985 / 884 i 885
 • Àvila 920 / 820
 • Badajoz 924 / 824
 • Barcelona 93 / 83
 • Biscaia 944 i 946 / 844 i 846
 • Burgos 947 / 847
 • Càceres 927 / 827
 • Càdis 956 / 856
 • Cantàbria 942 / 842
 • Castelló de la Plana 964 / 864
 • Ceuta 956 / 856
 • Ciutat Real 926 / 826
 • Conca 969 / 869
 • Còrdoba 957 / 857
 • Girona 972 / 872
 • Granada 958 / 858
 • Guadalajara 949 / 849
 • Guipúscoa 943 / 843
 • Huelva 959 / 859
 • Illes Balears 971 / 871
 • Jaén 953 / 853
 • La Corunya 981 / 881
 • La Rioja 941 / 841
 • Les Palmes de Gran Canària 928 / 828
 • Lleó 987 / 887
 • Lleida 973 / 873
 • Lugo 982 / 882
 • Madrid 91 / 81
 • Màlaga 951 i 952 / 851 i 852
 • Melilla 952 / 852
 • Múrcia 968 / 868
 • Navarra 948 / 848
 • Orense 988 / 888
 • Osca 974 / 874
 • Palència 979 / 879
 • Pontevedra 986 / 886
 • Salamanca 923 / 823
 • Santa Cruz de Tenerife 922 / 822
 • Saragossa 976 / 876
 • Segòvia 921 / 821
 • Sevilla 954 i 955 / 854 i 855
 • Sòria 975 / 875
 • Tarragona 977 / 877
 • Terol 978 / 878
 • Toledo 925 / 825
 • València 960, 961, 962 i 963 / 860, 861, 862 i 863
 • Valladolid 983 / 883
 • Zamora 980 / 880

Prefixos telefònics internacionals

Si busques informació sobre prefixos telefònics internacionals, o codis telefònics per països, pots consultar el següent enllaç on publiquem tots els prefixos o codis telefònics internacionals:

Prefixos telefònics internacionals

Tornar a l´inici